Matkustajien määrä Helsingin laivareiteillä kasvoi, rahti jäi edellisestä vuodesta

Neljä naista ja matkalaukkuja laivaterminaalin lähtöaulassa.

Vuonna 2023 Helsingin Sataman kautta kulkeneiden matkustajien määrä kasvoi edellisvuodesta yli 12 %. Tavaraa kulki sataman kautta kaikkiaan 13,9 miljoonaa tonnia. Edellisestä, ennätyksiä rikkoneesta vuodesta rahdin määrä jäi 8 %. Aluskäyntejä kertyi vuoden aikana yhteensä 7 321 (-1,3 % vuoteen 2022 verrattuna).

”Olemme viime vuodet eläneet voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja vuosi 2023 oli Helsingin Satamassa kaksijakoinen. Matkustajaliikenne jatkoi palautumistaan, mutta samaan aikaan näkymät rahtiliikenteessä synkkenivät energiakriisin ja yleisen taloustilanteen heikkenemisen myötä”, kertoo Ville Haapasaari, Helsingin Sataman toimitusjohtaja.

Kokonaistavaraliikenteen määrä Helsingin Satama -konsernissa oli 13,9 miljoonaa tonnia (- 8,2 %).

Suurin osa Helsingin Sataman kautta kulkevasta tavarasta on Suomen ulkomaankaupan yksiköityä tavaraliikennettä, eli rekoissa, perävaunuissa ja konteissa kuljetettua rahtia.

Vuonna 2023 yksikköliikenteen määrä oli 11,5 miljoonaa tonnia (- 8,7 %). Siitä vientiä oli 6,3 miljoonaa tonnia (-6,1 %) ja tuontia 5,2 miljoonaa tonnia (- 11,5 %). 

644 000 raskasta ajoneuvoa kuljetti 8,1 miljoonaa tonnia (- 7,9 %) tavaraa. Kontteja kulki 452 000 TEU:ta* (- 8,1 %), tonneissa konttirahdin määrä oli 3,4 miljoonaa.

Ulkomaanliikenteen rahtia kuljettavia aluskäyntejä oli 7 177 kpl (-1,5 %), ja ne kuljettivat 13,4 milj. tonnia tavaraa (-11,3 %). Rannikkoliikenteen aluskäyntejä kertyi 54 kpl (+86 %). Niiden mukana kulki 553 000 tonnia (+508 %) tavaraa.    

Tavaraliikenne20222023Muutos%
23/22
Yksiköity tavaraliikenne, tonnia12 605 00011 511 000– 8,7 % 
  Tuonti, tonnia5 906 0005 223 000– 11,5 % 
  Vienti, tonnia6 699 0006 288 000– 6,1 % 
Bulkkitavaraliikenne, tonnia1 558 0001 525 000– 2,1 % 
Break Bulk, tonnia879 000765 000– 13,0 % 
Ulkomainen liikenne yht.15 090 00013 387 000– 11,3 % 
Rannikkoliikenne, tonnia91 000553 000+ 507,7 % 
KOKONAISTAVARALIIKENNE, tonnia15 181 00013 940 000– 8,2 % 
Kontit, TEU  492 000  452 000  – 8,1 % 
Kontit, tonnia3 806 0003 418 000– 10,2 % 
Ajoneuvot yhteensä, kpl702 000644 000– 8,3 % 
Ajoneuvot yhteensä, tonnia 8 806 0008 104 000– 7,9 % 

Matkustajaliikenne vilkastui

Helsingin Sataman kautta kulkeneiden matkustajien määrä jatkoi palautumista koronavuosista, joskin kasvuvauhti hiljeni vuoden loppua kohden.  Linjaliikenteen ja kansainvälisen risteilyliikenteen yhteenlaskettu kokonaismatkustajamäärä oli 9,1 miljoonaa. 

Linjaliikenteessä** matkustajia kulki yhteensä 8,9 miljoonaa, mikä oli 12,2 % edellisvuotta enemmän. Vilkkain oli tuttuun tapaan Helsingin ja Tallinnan välinen reitti, jolla matkustajia kulki 7,2 miljoonaa. Tukholman reitillä kulki 1,5 miljoonaa ja Helsingin ja Travemünden välillä 166 000 matkustajaa.

Linjaliikenne20222023muutos%
23/22
Tukholma1 405 0001 534 000+ 9,2 %
Tallinna6 322 0007 169 000+ 13,4 %
Travemünde152 000166 000+ 9,4 %
Maarianhamina43 00037 000– 13,6 %
Muut30 00012 000– 60,9 %
YHTEENSÄ7 951 0008 918 000+ 12,2 %

Kansainvälisellä risteilykaudella aluskäyntejä Helsinkiin kertyi 90, mikä oli selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Silti kansainvälisiä risteilyvieraita kävi yhtä paljon kuin edellisenä kesänä, sillä alukset kulkivat täydempinä. Kaikkiaan Helsinkiin saapui 163 000 kansainvälistä risteilymatkustajaa.

Liikenteen näkymät kuluvaan vuoteen

”Matkustajaliikenteessä kansainväliset turistit vielä osin puuttuvat laivareiteiltämme, mutta uskomme, että Tallinnan liikenteessä on edelleen kasvupotentiaalia. Samoin Tukholman reitti näyttää piristyvän, kun Viking Linen MS Cinderella palaa Helsinki–Tukholma-reitille maaliskuussa”, Haapasaari kertoo näkymistä kuluvaan vuoteen.

”Tavaraliikenteessä ainakin vuoden alku on tavanomaista hiljaisempaa, mutta toisella vuosipuoliskolla odotamme käännettä parempaan.”


* TEU = 20 jalan merikonttia vastaava tilavuusmitta.
** linjaliikenne = aikataulujen mukaan kulkeva säännöllinen laivaliikenne, mm. Tallinnan ja Helsingin väliä kulkevat matkustaja-autolautat.

Lisätietoja:
Helsingin Sataman liikennetilasto tammi-joulukuu 2023


mediadesk(at)portofhelsinki.fi
mediapuhelin virka-aikana: 040 5065280