Helsingin kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa 3.2.2021.

Kaupunginvaltuuston päätökseen voit tutustua tästä.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin sataman kehittämisohjelman 17.1.2022. Päätökseen voit tutustua tästä.

Satamatoimintojen uudelleenjärjestelyt ja maankäyttö on kuvattu sataman keskittämisskenaariossa.

Helsingin Sataman skenaarioselvityksestä on 29.6.2020 tehty julkinen loppuraportti.

Helsingin Sataman rahti- ja matkustajaliikenteen vaihtoehtoiset järjestelyt -raportti julkaistiin 30.6.2020. Tutustu HESARAMA-loppuraporttiin.

Helsingin Satama julkaisi 22.10.2021 kehittämisohjelman suunnitelman. Suunnitelma on erityisesti aikataulujen osalta luonnos ja sen tiedot tulevat täsmentymään jatkosuunnittelun edetessä.

Kehittämisohjelmaan voi tutustua myös animoituna esityksenä.