Länsisatama ottaa tulevaisuudessa vastaan koko Tallinnan reitin liikenteen. Satamatoimintojen keskittämiskokonaisuuden edellytyksenä on, että satamatunneli Länsisataman ja Länsiväylän välille toteutetaan. Satamatunneli siirtää Länsisataman tavaraliikenteen ja merkittävän osan sataman henkilöautoliikenteestä Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa maan alle. Se parantaa ilmanlaatua, vähentää liikennemelua ja sujuvoittaa liikkumista Jätkäsaaressa.

Satamatoimintojen keskittämisen myötä sataman autoliikenne myös Eteläsatamassa ja Katajanokalla vähenee merkittävästi. Muutos sujuvoittaa siis myös Helsingin keskusta-alueen liikennettä.

Satamatunneli parantaa Länsisataman saavutettavuutta

Satamatunneli palvelee kaikkea Länsisataman ajoneuvoliikennettä. Samalla se parantaa merkittävästi Länsisataman saavutettavuutta. 

Satamatunnelia tulee tulevaisuudessa käyttämään Länsisataman raskas liikenne kokonaisuudessaan sekä sataman ja Länsiväylän välinen henkilöautoliikenne.

Länsisataman ajoneuvoliikenteestä noin puolet käyttää satamatunnelia sen valmistuttua, Henkilöautot, jotka suuntaavat pohjoiseen tai itään, käyttänevät jatkossakin katuverkkoa. Jätkäsaaren katuverkko kuitenkin rauhoittuu merkittävästi, kun satamaan menevä rekkaliikenne siirtyy tunneliin.  

Kaikkea Länsisataman ajoneuvoliikennettä palveleva Satamatunneli parantaa merkittävästi Länsisataman saavutettavuutta. 

Uusi terminaali ja lisää kenttätilaa

Tallinnan liikenteen keskittämistä edistää myös uusi Länsiterminaali 1 (T1). Se pitää sisällään matkustaja- ja toimistotiloja, kaupallisia palveluita sekä pysäköintitilaa. Tavoitteena on parantaa matkustajakokemusta sekä tuottaa uusia palveluita niin matkustajien, toimistojen käyttäjien kuin asukkaiden ja kaupunkilaisten käyttöön.

Kehittämiskokonaisuuteen kuuluu myös Länsisataman laituri- ja kenttätilan laajennus. Muutokset tuovat satama-alueelle kaivattua lisätilaa, jotta satama-alueen sisäistä liikennettä saadaan rytmitettyä tehokkaammin vastaamaan muun muassa laivojen aikataulutukseen.  Samalla satamatoimintoja tehostetaan myös automatisaatiota ja digitalisaatiota hyödyntämällä sekä huomioimalla toiminnan ympäristövaikutukset. 

Ympäristövaikutukset on arvioitu

Satamatunnelin rakentamisesta ja Länsisataman laiturialueen laajennuksesta tehtiin ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA. Sataman laajennus ja satamatunneli todettiin ympäristövaikutusten arvioinnissa toteuttamiskelpoisiksi. Arviointi kävi läpi hankkeen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset sekä esitti keinoja haitallisten vaikutusten lieventämiseksi.

Arviointiviranomaisena toimineen Uudenmaan ELY-keskuksen perustellun päätelmän mukaan kaikki arvioidut hankevaihtoehdot ovat satama-alueella tapahtuvien toimenpiteiden osalta riittävän laajasti tutkittuja.

Jatkosuunnittelussa Helsingin Satama tuottaa tarkemmat suunnitelmat ELY-keskuksen perustellussa päätelmässä esiin nostamista asioista.

Lue lisää: Sataman laajennus ja satamatunneli todettiin ympäristövaikutusten arvioinnissa toteuttamiskelpoisiksi – haittojen lieventäminen jatkosuunnittelun tavoitteena

Yhteystiedot

Länsisataman kehittämisohjelman suunnittelu ja rakentaminen
projektinjohtaja Ari Parviainen, Helsingin Satama Oy
etunimi.sukunimi(at)portofhelsinki.fi
p. 050 0214904