Ympäristönäkökulmat ovat tärkeitä nykyaikaiselle satamatoiminnalle. Ne ohjaavat sataman arkityötä sekä kehittämisohjelman investointien toteuttamista ja alueiden käyttöä. 

  Helsingin sataman ympäristövaikutukset liittyvät kiinteästi siihen, minkä tyyppisiä aluksia ja ajoneuvoja satamassa liikennöi, ja miten tehokkaita toiminta ja liikenneyhteydet ovat.

  Helsingin satama pyrkii kohti hiilineutraalisuutta

  Helsingin Satama on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraalia toimintaa. Helsingin Sataman tavoitteena on, että satamayhtiön omat hiilidioksidipäästöt nollautuvat vuoteen 2025 mennessä. Samanaikaisesti satama tukee omilla toimillaan asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan niin, että alusten ja raskaan liikenteen päästöt vähenevät. Myös satama-alueiden työkoneiden päästöjä vähennetään merkittävästi.  

  Satama-alueen alusliikenne muodostaa neljä viidesosaa sataman CO2-päästöistä. Loppuosa koostuu kumipyöräliikenteestä, työkoneista sekä satamayhtiön omasta toiminnasta sekä aluksille ja hinaajille myydyn maissa tuotetun sähkön tuotannosta.

  Tutustu sataman hiilineutraalisuustavoitteisiin tarkemmin täällä.

  Helsingin kaikilla satamanosilla on ympäristönsuojelulain mukaiset, voimassa olevat ympäristöluvat. Niillä säädellään muun muassa satamatoiminnan melu- ja päästötasoja sekä jätehuoltoa.

  Ympäristövaikutusten hallinnan kautta päästään parempiin ratkaisuihin

  Alus- ja ajoneuvoteknologia kehittyy koko ajan. Kehittämisohjelman aikana onkin odotettavissa, että uudistuvien alusten teknologia kehittyy yhä ympäristöystävällisemmäksi liikennöintikonseptin säilyessä mahdollisimman hyvin asiakkaita ja elinkeinoelämää palvelevana.

  Kehittämisohjelman investointien toteuttamista ja alueiden käyttöä ohjaavat ympäristönäkökulmat. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sataman investointihankkeista laaditaan ympäristövaikutuslaskennat. 

  Satamatunnelin rakentamisesta ja Länsisataman laiturialueen laajennuksesta tehdään myös ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta. Arviointimenettelyn avulla pyritään hallitsemaan hankkeiden haitallisia ympäristövaikutuksia. Kun ympäristövaikutukset ja niihin varautuminen arvioidaan jo suunnittelun yhteydessä, tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa etukäteen.