Sataman keskittämisohjelman myötä nykyinen Ruotsiin suuntautuva liikenne siirtyy Eteläsatamasta Katajanokalle. Samalla Helsingin Satama vetäytyy suurelta osin Eteläsatamasta. Kehittämisohjelma avaa kaupungille mahdollisuuksia uudistaa Eteläsataman aluetta osaksi muuta julkista kaupunkitilaa.

Eteläsataman suunnitelmat toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa ja toteutuksen vaiheet on suunniteltu siten, että Arkkitehtuuri- ja design-museon rakentaminen alueelle olisi mahdollista.

Eteläsatamassa vanha Makasiiniterminaali purettiin jo kesällä 2023. Kehittämisohjelman loppupuolella satama luovuttaa Olympiaterminaalin ja Satamatalon kaupungille uuteen käyttöön. Siihen asti Eteläsatama palvelee Tukholman laivaliikennettä kuten tähänkin saakka.

Lisäksi kansainvälisen risteily- ja mahdollisen pika-alusliikenteen tarpeet Eteläsataman alueella huomioidaan myös tulevassa maankäytössä.

Kehittämisohjelman valmistuttua Eteläsatama toimii pienten ja keskisuurten risteilyalusten satamana.