EU tukee liikenteen tehokkuus- ja ympäristöhankkeita

Euroopan Unioni edistää tehokasta liikkumista ja tavaroiden kuljetusta Euroopassa. EU-tuetuissa hankkeissa ovat painottuneet myös ympäristöinvestoinnit ja päästöjen vähentäminen. Suomi on yksi suurimmista EU:n tuensaajista meriliikennehankkeissa. Hyvä niin, sillä Suomella on poikkeuksellisen vaikeat talviolosuhteet ja maa on riippuvainen merikuljetuksista.

Euroopassa halutaan nostaa liikenneverkkojen laatua, yhtenäistää liikenteeseen liittyviä standardeja sekä poistaa pullonkauloja. Myös valvontaan, tavarankäsittelyn ja matkustamisen eri vaiheisiin liittyvän uuden tekniikan ja automaation käyttöönottoa tuetaan.  

Tavoitteena on saumaton, tehokas ja turvallinen väylien kokonaisuus tavara- ja henkilöliikenteelle maanteillä, merellä ja rautateillä. Liikenteen sujuvoittamisella katsotaan olevan taloutta vahvistava vaikutus koko EU:n alueella ja suuri merkitys liikenteen päästöjen vähenemiseen.

Suomessa EU-liikennehankkeita koordinoi Traficom.

EU:n osittain rahoittama hanke, TEN-T


Helsingin Sataman EU-tuetut hankkeet

Myös Helsingin Satama kumppaneineen on saanut/saa EU-tukea investointihankkeisiinsa, jotka parantavat meriliikenteen sujuvuutta, tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Hanke     Vuodet
TWIN-PORT 1 2012 - 2015
TWIN-PORT 2 2014 - 2020
TWIN-PORT 3   2019 - 2023
TWIN-PORT 4   2020 - 2023
TWIN-PORT 5 2021 - 2025
Vuosaaren väylän syvennys   2019 - 2023
Hansalink 2 2020 - 2023
Hansalink 2014 - 2016
Cruise OPS 2019 - 2023
Green Cruise Port 2016 - 2019
Back from Black -tutkimus  2014 - 2016


------

  • Connecting Europe Facility (CEF) eli Verkkojen Eurooppa on EU:n päärahoitusinstrumentti, jolla se edistää kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä satasaamalla Euroopan laajuisen infrastruktuurien kehittämiseen. 
  • CEF jakautuu kolmeen osa-alueeseen, joista Connecting Europe Facility for Transport on erikoistunut liikenteen infran rahoitusinstrumentiksi.
  • TEN-T (Trans European Transport Network) on Euroopan laajuinen liikennehankkeiden kokonaisuus, joiden rahoitukseen EU osallistuu.  Se koostuu kahdesta tasosta: vuoden 2030 loppuun mennessä rakennettavasta ydinverkosta ja kattavasta verkosta, jonka on määrä valmistua vuoden 2050 loppuun mennessä. TEN-liikennepolitiikan merellinen ulottuvuus ovat Merten Moottoritiet, jonka tavoitteena on parantaa satamien välisiä meriyhteyksiä. 
  • Climate Innovation and Networks Executive Agency (CINEA) hallinnoi  liikennehankekokonaisuutensa TEN-T:n teknistä ja taloudellista toteutusta.   

Lue lisää Suomen merenkulun hankkeista, joita EU tukee