Makasiiniterminaalin purku jäi ympäristövaikutuksiltaan positiivisen puolelle

Kaivinkoneet purkavat rakennusta.
Alun perin satamamakasiiniksi suunniteltu Makasiiniterminaali purettiin keväällä 2023. Kuva: Marko Nenonen.

Viime vuonna Helsingin Eteläsatamasta puretun Makasiiniterminaalin purkumateriaalien uusiokäytöstä saavutettu ympäristöhyöty oli suurempi kuin purkamisella aiheutettu hiilijalanjälki.

”Ensimmäistä kertaa tutkimme purkutyömaan ja siellä syntyvän jätteen uusiokäytön ilmastovaikutukset, eli lasketimme purkutyömaan hiilijalanjäljen, kertoo rakentamispäällikkö Pekka Haikonen Helsingin Satamasta.
”Tarkoituksena oli saada selville entistä vähäpäästöisimpiä ja ympäristön paremmin huomioivimpia työtapoja. Jatkossa osaamme esimerkiksi kiinnittää entistä tarkemmin huomiota vaikkapa purussa käytetyn kaluston hiilijalanjälkeen. Saimme samalla myös vertailukohdan, johon tulemme tulevaisuudessa vastaavien purkujen hiilijalanjälkeä vertaamaan.”

Helsingin Satama valitsi Makasiiniterminaalin purkajaksi Lotus Demolition Oy:n. Kaikki purkujäte lajiteltiin ja mahdollisuuksien mukaan kierrätettiin. Mm. teräs ja muu metallijäte meni uusiokäyttöön, lasi uusiolasin raaka-aineeksi ja haitta-aineista puhtaat betonirakenteet maarakennusmateriaaliksi. Purkamisessa hiilipäästöjä aiheuttivat materiaalien käsittelyn lisäksi mm. jätekuljetusten ajetut kilometrit ja koneiden polttoaineenkulutus.

”Makasiiniterminaalin purku oli kaiken kaikkiaan hyvä projekti. Metallit ovat uusiokäytettävää materiaalia ja niitä terminaalista purettiin yli 600 tonnia. Vaikka huomioidaan purkaminen ja materiaalin käsittely, niin silti tuollaisella metallimäärällä vältettyjen hiilidioksidipäästöjen määrä on suuri,” avaa laskentaa Head of Marketing Petri Uomala Lotus Demolitionilta.

Helsingin Satama on merkittävä infran rakennuttaja. Toiminnan negatiivisten ilmastovaikutusten pienentäminen on yhtiölle keskeinen asia, myös infran elinkaaren loppupäässä.

Helsingin Satama on sitoutunut omistajansa Helsingin kaupungin kanssa toteuttamaan Hiilineutraalin Helsingin. Vuonna 2019 ensimmäisen kerran julkaistu Helsingin Sataman hiilineutraaliusohjelma on sataman ympäristöön vaikuttavien vastuullisuustoimien suunnitelma, joka pitää sisällään kymmeniä erilaisia hiilineutraaliutta edistäviä toimia. Niiden toteuttaminen on koko Helsingin Sataman yhteinen ponnistus.

Mikä on hiilijalanjälki? Se kuvaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Toisinaan hiilijalanjäljellä viitataan kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen sijaan pelkkiin hiilidioksidipäästöihin.

Lisätietoja:
rakentamispäällikkö Pekka Haikonen,
pekka.haikonen(at)portofhelsinki.fi,
puh. +358505305000