Satamatunnelin rakentamisesta ja Länsisataman laiturialueen laajennuksesta on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). YVA-menettelyn tarkoituksena on hallita hankkeiden haitallisia ympäristövaikutuksia. Kun ympäristövaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä, tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa etukäteen. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa eli niin asukkaat, paikalliset toimijat kuin muut viranomaisetkin. YVA-menettelyssä kaikki voivat kertoa näkemyksensä siitä, mitä tärkeitä vaikutuksia hankkeessa tulee arvioida ja ovatko jo tehdyt selvitykset riittäviä.

Satamatunnelin rakentamisen ja Länsisataman laiturialueen laajennuksen YVA-yhteysviranomainen on Uudenmaan ELY-keskus.

Voit tutustua YVA-menettelyyn tarkemmin Ympäristöministeriön tekemällä videolla (Youtube) sekä ELY-keskuksen sivuilla.

Yhteysviranomainen eli Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa Länsisataman YVA-ohjelman etenemisestä verkkosivuillaan ja sanomalehdessä hankkeen vaikutusalueella kertoen, miten ohjelmaan voi tutustua ja miten sitä voi kommentoida. 

Länsisataman laajennuksen arviointiselostusta ja hanketta käsittelevä avoin yleisötilaisuus järjestettiin keskiviikkona 29.11.2023 ja arviointiselostus on nähtävillä Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla ja Helsingin kaupungin kirjaamossa kahden kuukauden ajan 13.11.2023-11.1.2024.

Länsisataman laajentamisen YVA-ohjelman esittelytilaisuus järjestettiin 2.11.2022. Sen materiaaleihin voit tutustua tästä: Länsisataman laajentamisen YVA-yleisötilaisuuden esitykset (pdf, 11 MB).