Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy on valittu laitureiden rakennesuunnittelijaksi Helsingin Sataman Länsiprojektiin

Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy on valittu vastaamaan uusien laitureiden rakennesuunnittelusta Helsingin Sataman kehittämisohjelman Länsiprojektissa. Länsiprojekti koostuu Länsisataman kehittämistoimenpiteistä, joista laituri- ja kenttäalueiden uusiminen on yksi keskeinen osa. Länsiprojektin muut osat ovat satamatunnelin rakentaminen Länsisatamasta Länsiväylälle sekä uusi terminaalirakennus purettavan T1:n paikalle.

Länsiprojektin keskeisimpinä tavoitteina ovat satamatoimintojen uudistaminen, kaupunkikehityksen mahdollistaminen Helsingin keskustassa sekä liikenteen sujuvoittaminen Länsi-Helsingissä ja keskustassa. Koko laituri- ja kenttäalueiden uusimisen pääsuunnittelija alueella on Sitowise Oy.

”Helsingin Sataman Länsiprojektin laituri- ja kenttäalueiden uudistaminen on vaativa kokonaisuus. Uutta satama-aluetta suunnitellaan ja rakennetaan samalla kun sataman normaalin toiminnan täytyy jatkua keskeytyksettä. Olemmekin iloisia, että olemme saaneet mukaan parhaat tekijät”, toteaa Helsingin Sataman satamainsinööri Sanna Supponen.

Laitureiden rakennesuunnittelija Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy vastaa muun muassa laiturityypin valinnasta, haastavasta liitoskohdasta uuden ja vanhan laiturin väliin sekä vanhan laiturin korjauksesta. Laiturisuunnitelmien lisäksi työ sisältää myös tarvittavat pohja- ja sukellustutkimukset Länsisatamassa sekä vesilupahakemukseen liittyvät suunnitelmat. Tarjouskilpailun osallistumisehdot olivat tiukat, sillä siihen osallistuminen edellytti tiukkojen kriteerien täyttämistä sekä vahvoja näyttöjä vastaavista töistä. Insinööritoimisto Matti Pitkälällä on pitkä historia Länsisatamassa toimimisesta ja toimisto on suunnitellut myös alueen edelliset uudet laiturit.

Laiturit suunnitellaan matkustaja-autolaitoille 50 vuoden elinkaarella

Uudet laiturit suunnitellaan RoPax-liikenteelle. Jokaisella laivapaikalla tulee näin ollen olemaan maihinnoususillat ja laitureiden tulee kantaa raskasta liikennettä.

Uusien laiturirakenteiden suunniteltu elinkaari on 50 vuotta. Koko tältä ajalta tehdään myös laitureiden elinkaarikustannustarkastelu sekä hiilijalanjälkilaskelma. Suunnittelutyö alkaa heti ja valmistuu helmikuuhun 2025 mennessä.

Helsingin Sataman kehittämisohjelma on kaupunginhallituksen hyväksymä pitkäaikaissuunnitelma, jonka taustalla on kaupunginvaltuuston päätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa.

Kehittämisohjelman osaprojekteista satamatunneli ja laituri- ja kenttäalueiden uudelleenjärjestely ovat suunnittelun osalta osa EU:n rahoittamaa TWINPORT V-hanketta.

Havainnekuva Länsisataman tulevasta laiturilaajennuksesta. Laiturialueen laajennus on kuvattu harmaalla ja tulevan terminaalin sekä matkustajaputkien paikat ruskealla.